Contatti Libertas Rari Nantes Perugia

23 Agosto 2013

Disciplina Responsabile Contatti           e-mail
Nuoto Massimo Bianchi 075-5847447
338-8171482
libertasago@gmail.com
Nuoto Massimo Bianchi FAX 075-9691432 Massimo-Bianchi@pec.it
Pallanuoto Luca Bartocci  3313685452
libertaspallanuoto@gmail.com